Developing strategic innovation capability of enterprises

Kirjassa Tapio Koivisto kehittelee johtamis-, organisaatio- ja innovaatiotutkimuksen perustalta lähtökohtia tutkijoiden ja yritysten yhteistyölle yrityksen strategisen innovointikyvyn kehittämisessä.

Julkaisu(t) on PDF-muodossa.