KOJOOT

Systemics hyödyntää ja tekee tunnetuksi kehittämäänsä konstruktiivisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen lähestymistapaa (KOJOOT) ja menetelmiä. KOJOOTissa on kyse käytäntöä palvelevasta ja samalla teoreettisesta perustellusta (kompleksisuusnäkökulma, systeemiteoria) tutkimuksesta.

Konstruktiivinen tutkimus on (1) ongelmasuuntautuvaa tutkimusta

Konstruktiivinen johtamis- ja organisaatiotutkimus on empiiristä, olemassa olevien johtamis- ja organisointikäytäntöjen kehittämiseen suuntautuvaa tutkimusta. Konstruktiivisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen keskiössä ovat ennen muuta monimutkaiset, ”pirulliset” (wicked) ja latentit ongelmat. KOJOOT on käytäntösuuntautuvaa ja ongelmalähtöistä tutkimusta.
Konstruktiivinen tutkimus - Tiedostetut ja latentit ongelmat

Konstruktiivinen tutkimus on (2) ratkaisukeskeistä, tulevaisuuteen suuntautuvaa tutkimusta

Konstruktiivinen johtamis- ja organisaatiotutkimus lähestyy ja käsittelee ongelmia ratkaisukeskeisellä ja tulevaisuuteen suuntautuvalla tavalla. Konstruktiivinen tutkimus tähtää olemassa olevien ilmiöiden kuvaamisen ja selittämisen sijaan pikemminkin ”mahdollisten maailmojen” ja vaihtoehtoisten, yritysten ja organisaatioiden johtamiseen ja organisointiin liittyvien ratkaisujen ja mahdollisuuksien tunnistamiseen. Konstruktiivinen johtamis- ja organisaatiotutkimus tuottaa käytännöllisen toiminnan ja päätöksenteon kannalta relevanttia tietoa monimutkaisista ongelmista ja niiden käytännöllisistä ratkaisumahdollisuuksista empiirisen ja samalla teoreettisesti perustellun ja informoidun tutkimuksen perustalta.

Konstruktiivinen tutkimus (3) hyödyntää yhteisinnovoinnin metodeja

Konstruktiivinen johtamis- ja organisaatiotutkimus hyödyntää yhteiskehittämiseen ja yhteisinnovointiin perustuvia menetelmiä. KOJOOTin tarkoituksena ei ole kehitellä vaihtoehtoisia optioita ja skenaarioita käytännön toimijoiden ja käytännön yhteisöjen ”ylitse” tai ”ohitse”. Uuden tiedon tuottaminen tapahtuu yhteistyössä käytännön toimijoiden ja käytännön yhteisöjen kanssa. Samalla KOJOOTissa on kyse myös eksploratiivisesta ja totunnaisia ajattelutapoja kyseenalaistavasta lähestymistavasta (assumption challenging approach).

Julkaisuja - Systemics – Systemic investigations & innovations, Tapio Koivisto

Lisätietoa, julkaisuja

Toimintakäytäntöjen uudelleenmuotoilua ja yhteiskehittämistä käsitteleviä julkaisuja.

Kirjasto
Systemics – Systemic investigations & innovations - Tapio Koivisto, Tampere

Kerron mielelläni lisää

Tarvitsetteko tukea innovaatio- tai yhteiskehittämisprojektiin?

Ota yhteyttä