Konstruktiivinen tutkimus innovaatioagenttina

Systemics hyödyntää ja tekee tunnetuksi kehittämäänsä konstruktiivisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen (KOJOOT) lähestymistapaa ja menetelmiä. Ideoimme, kokoamme ja tuemme käytäntölähtöisiä innovaatio- ja kehittämisprojekteja yrityksissä, organisaatiossa ja yhteisöissä konstruktiivisen tutkimuksen menetelmillä. Jaamme tietämystä ja osaamista konstruktiivisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen lähestymistavasta ja menetelmistä koulutuksen, konsultoinnin ja julkaisujen muodossa.

Systemics yrityksenä

Palvelut

Palvelemme suurta yleisöä jakamalla tietoa ja osaamista konstruktiivisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen (KOJOOT) lähestymistavasta ja menetelmistä. Yrityksiä, organisaatioita ja yhteisöjä palvelemme ideoimalla, kokoamalla ja tukemalla ”kädestä pitäen” käytäntölähtöisiä innovaatio- ja kehittämishankkeita. Tuemme käytännön kehitystyötä konstruktiivisen tutkimuksen menetelmillä. Jaamme tietoa yhteisinnovoinnin ja KOJOOTin ideoista ja menetelmistä koulutuksen, konsultoinnin ja julkaisujen muodossa.

Alla on esimerkkejä konstruktiivisen tutkimuksen, yhteisinnovoinnin ja yhteiskehittämisen mahdollisista kohteista ja teemoista:

Julkaisuja - Systemics – Systemic investigations & innovations, Tapio Koivisto

Lisätietoa, julkaisuja

Toimintakäytäntöjen uudelleenmuotoilua ja yhteiskehittämistä käsitteleviä julkaisuja.

Kirjasto
Systemics – Systemic investigations & innovations - Tapio Koivisto, Tampere

Kerron mielelläni lisää

Tarvitsetteko tukea innovaatio- tai yhteiskehittämisprojektiin?

Ota yhteyttä