Kirjasto

Toimintakäytäntöjen uudelleenmuotoilua ja yhteiskehittämistä käsitteleviä julkaisuja.

Konstruktiivinen johtamis- ja organisaatiotutkimus

Oheisessa julkaisussa esittelen konstruktiivisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen (KOJOOT) lähestymistapaa ja konseptia. Lähestymistapa on syntynyt sitä kautta, että olen peilannut omia kokemuksiani yleisempään sosiologiseen, konstruktiiviseen ja systeemiteoreettiseen keskusteluun. Julkaisussa on kyse tekstiluonnoksesta, johon tulee jatkossa vielä lisää sisältöä. Toivomukseni on, että kommentoit tekstiä esimerkiksi tämän sivun yhteydenottolomakkeen kautta.

Tutustu julkaisuun
Tee tästä nyt tolkkua!

Tee tästä nyt tolkkua

Kirjassa esitellään case-esimerkein miten suomalaiset yritykset kykenevät – tai eivät kykene − tekemään tolkkua toiminnastaan ja toimintaympäristöstään monimutkaisesta ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tapio Koivisto on kirjoittanut kirjaan muun muassa yhteenvetoartikkelin, jossa korostetaan uudenlaisten ajattelumallien, yrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja jaetun johtajuuden merkitystä.

Tutustu julkaisuun
Improvisoi

Improvisoi!

”Improvisoi!” on Tapio Koiviston ja Jouko Myllyojan kirjoittama kirja, joka kertoo teatterimenetelmän ja organisaation kehittämisen yhdistämisestä kolmessa asiakaslähtöisessä projektissa. Kirjassa esitetään joukko uudentyyppisiä näkemyksiä organisaatioista, (suhteellisen autonomisia sosiaalisia systeemejä), muutoksesta sekä interventioista ja interventiostrategioista.

Tutustu julkaisuun
Uusien liiketoimintamahdollisuuksien strateginen innovointi

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien strateginen innovointi

Jyrki Poikkimäki ja Tapio Koivisto esittelevät kirjassa yhteisinnovointiin ja yhteiskehittämiseen perustuvan, yrityksen strategisen innovointikyvyn kehittämistä palvelevan menetelmän. Kirjassa kuvataan myös joukko yrityscaseja, joissa on sovellettu tätä menetelmää.

Tutustu julkaisuun
Developing Strategic Innocation Capability of Enterprises

Developing strategic innovation capability of enterprises

Kirjassa Tapio Koivisto kehittelee johtamis-, organisaatio- ja innovaatiotutkimuksen perustalta lähtökohtia tutkijoiden ja yritysten yhteistyölle yrityksen strategisen innovointikyvyn kehittämisessä.

Tutustu julkaisuun
Initiating business opportunity creation innascent markets

Initiating business opportunity creation

Tapio Koiviston, Markku Mikkolan ja Ilari Kaarelan kirjoittama kirja siitä, miten tutkimus voi tukea yritystä ja yrityksen päätöksentekoa uusien markkinoiden ja asiakassuhteiden luomisessa vasta kehittymässä olevilla markkinoilla. Kirja on harvinainen esimerkki käytäntösuuntautuvan ja samalla tutkimuksellisen lähestymistavan yhdistämisestä.

Tutustu julkaisuun
Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa

Kohti oppivaa ja kehittyvää toimittajaverkostoa

Tapio Koiviston ja Markku Mikkolan toimittama kirja, jossa VTT:n ja TTY:n tutkijat esittelevät monipuolisesti monenkeskisen kehittämisen menetelmällä Sandvik Tamrock Oy:n toimittajaverkoston kehittämisprojektia.

Tutustu julkaisuun

Hae julkaisuja