Yhteisinnovointi

Monimutkaisia ja ”pirullisia” ongelmia on usein mahdollista ratkoa tuloksellisesti vain yhdistämällä ja hyödyntämällä monia näkökulmia ja monenlaista osaamista. Systemics ideoi ja tukee systeemiseen innovointiin tähtääviä hankkeita yhteisinnovoinnin ja yhteiskehittämisen sekä konstruktiivisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen menetelmillä.

Liiketoimintayhteisöt, ekosysteemit ja verkostot

Vakiintuneiden toimintaan, osaamiseen ja tietämykseen liittyvien raja-aitojen ylittäminen ja osaamisten yhdistäminen on haasteellinen tehtävä. Toimimme neutraalina, eri osapuolten välille yhteyksiä rakentavana ja laadullisesti uudenlaisten ratkaisujen kehittämistä edistävänä sillanrakentajana ja innovaattorina pitkän vastuun periaatteella.

Katso lisää


Sosiotekninen kehittäminen

Teknologiset ratkaisut ja innovaatiot eivät useinkaan riitä. Tarvitaan myös täydentäviä toimintaan ja johtamiseen liittyviä uudistuksia. Tuemme yrityksiä ja yhteisöjä tällaisten uudistusten kehittämisessä ja innovoimisessa yhteiskehittämisen metodeilla.

Katso lisää


Strateginen innovointi ja strategiatyöskentely

Strateginen innovointi vaatii kriittisen etäisyyden ottamista totuttuihin tapoihin ajatella ja tehdä kehitystyötä. Tuemme strategiatyötä ja strategista innovointia yrityksissä, organisaatioissa ja yhteisöissä systemaattisilla, käytännön kehittämishankkeissa testatuilla menetelmillä. Hyödynnämme strategiatyössä uusimman strategiatutkimuksen menetelmiä, konsepteja ja näkökulmia.

Katso lisää


Johtaminen, organisointi ja kommunikointi

Johtamisessa ja organisoimisessa on pohjimmiltaan kyse kommunikoimisesta. Tuemme yrityksen sisäisen ja ulkoisen kommunikointikyvyn kehittämistä konstruktiivisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen metodeilla. Taidelähtöiset menetelmät ovat yksi tutkimus- ja kehitystyön muoto jonka osaamme.

Katso lisää


Jaetun johtajuuden käytännöt ja menetelmät

Otamme etäisyyttä perinteisiin johtajuuden myytteihin ja sankaritarinoihin ja tuemme jaetun ja jakautuneen johtajuuden käytäntöjen kehitystä ja kehittämistä monimutkaisessa ja muuttuvassa maailmassa yhteiskehittämisen ja yhteisinnovoinnin menetelmillä.

Katso lisää

Julkaisuja - Systemics – Systemic investigations & innovations, Tapio Koivisto

Lisätietoa, julkaisuja

Toimintakäytäntöjen uudelleenmuotoilua ja yhteiskehittämistä käsitteleviä julkaisuja.

Kirjasto
Systemics – Systemic investigations & innovations - Tapio Koivisto, Tampere

Kerron mielelläni lisää

Tarvitsetteko tukea innovaatio- tai yhteiskehittämisprojektiin?

Ota yhteyttä