Jaettu johtajuus

Johtajuustutkimuksissa kehitellään myyttiä täydellisestä ja kaikkivoivasta johtajasta ja johtajuudesta. Tuloksia ei kuitenkaan saavuteta ilman yrittämistä ja yhteistoimintaa.

Suuressa osassa johtajuustutkimusta kehitellään myyttiä täydellisestä ja kaikkivoivasta johtajasta ja johtajuudesta. Täydellisellä johtajalla on älyllinen kyky tehdä selkoa monimutkaisista kysymyksistä; mielikuvituksellinen taito maalailla tulevaisuuden visio joka innostaa kaikkia; riittävästi operatiivista tietotaitoa ja kyky muuntaa strategia konkreettisiksi toimenpiteiksi. Lisäksi täydellinen johtaja on sosiaalisesti taitava ja kykenee edistämään ihmisten sitoutumista hankkeisiin, joilla epäonnistuessaan saattaa olla negatiivisia seurauksia ja vaikutuksia.

Systemics ottaa etäisyyttä johtajuuden myytteihin ja sankaritarinoihin ja tukee jaetun ja jakautuneen johtajuuden käytäntöjen kehittämistä monimutkaisessa ja muuttuvassa maailmassa yhteiskehittämisen ja uudelleensuunnittelun metodeilla.

Esimerkkejä yhteiskehittämisen teemoista ja alueista

  • Johtajuus ja johtajuuden kehittäminen muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä
  • Jaetun tai jakautuneen johtaminen välineet ja menettelytavat
  • Osallistava ja osallistuva johtaminen.

Täydentävää lisätietoa

Julkaisuja - Systemics – Systemic investigations & innovations, Tapio Koivisto

Lisätietoa, julkaisuja

Toimintakäytäntöjen uudelleenmuotoilua ja yhteiskehittämistä käsitteleviä julkaisuja.

Kirjasto
Systemics – Systemic investigations & innovations - Tapio Koivisto, Tampere

Kerron mielelläni lisää

Tarvitsetteko tukea innovaatio- tai yhteiskehittämisprojektiin?

Ota yhteyttä