Liiketoimintayhteisöjen ja -käytäntöjen kehittäminen

Systemics on kehittänyt joukon menettelytapoja ja metodeja, joiden avulla on mahdollista edistää ja nopeuttaa uudenlaisten liiketoimintayhteisöjen ja liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Toimimme neutraalina, eri osapuolten välille siltoja rakentavana ja uudenlaisten ratkaisujen toteuttamista edistävänä innovaatioagenttina pitkän vastuun periaatteella.

Yritykset, liiketoimintayhteisöt ja innovaatiojärjestelmät kehittyvät normaalisti yrityksen ja erehdyksen metodilla, evolutiivisesti. Evolutiivinen kehitys on polkuriippuvaista ja vähittäistä ja voi johtaa erilaisiin lukkiutumiin ja taantumiseen. Kehittämiemme menetelmien ja menettelytapojen avulla on mahdollista edistää ja nopeuttaa uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien ja liiketoimintayhteisöjen syntymistä ja kehitystä proaktiivisesti ja systemaattisesti.

Systemics tukee yrityksiä ja yhteisöjä laaja-alaisissa kehittämishankkeissa, uudenlaisen tarjoaman (tuotteet, palvelut, ratkaisut) kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan kehittämisestä yritysryhmässä.

Laaja-alaiset kehittämishankkeet

Tuemme yhteisöjä ja yrityksiä haasteellisten, laaja-alaisten alueellisten ja toimialakohtaisten kehittämishankkeiden suunnittelussa, kokoamisessa ja koordinoinnissa. Autamme käytännön kehityshankkeiden toteuttamisessa ja käytännön kehitystyössä toimimalla kehitysryhmissä jäsenenä tai vetäjänä. Laaja-alaisissa kehittämishankkeissa voi olla kyse esimerkiksi alueellisista kehittämisprojekteista tai monenkeskisistä verkostoitumisprojekteista.

Uudenlaisen tarjoaman kehittäminen

Uudenlaisten palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen on monia epävarmuuksia ja riskejä sisältävä prosessi, joka etenee tyypillisesti yrityksen ja erehdyksen kautta. Autamme nopeuttamaan ja tehostamaan uudenlaisen tarjoaman kehittämistä soveltamalla tähän soveltuvia testattuja menetelmiä. Tarjoaman sisältöä (tuotteet, palvelut, ratkaisut) kehitettäessä hyödynnetään kehittäjäyrityksen ja potentiaalisten asiakkaiden näkökulmia ja osaamista.

Uuden liiketoiminnan kehittäminen yritysryhmässä

Yrityksillä voi olla toinen toisiaan täydentävää ja kummankin kilpailukykyä parantavaa osaamista.Yritysten kesken ei lähtötilanteessa ole välttämättä keskinäistä luottamusta eikä tarvittavia menetelmiä kehittää ja jalostaa ideoita uudeksi yhteiseksi liiketoiminnaksi.
Systemics toimii neutraalina, eri osapuolia silloittavana ja keskinäistä luottamusta synnyttävänä muutosagenttina. Meillä on käytännön kehitystyössä testattu välineistö tukea menetelmällisesti yhteisen liiketoimintaidean ja liiketoiminnan kehittämistä.

Toimitusketjujen kehittäminen

Autamme yrityksiä strategisessa verkostoitumisessa ja strategisten toimitusketjuen kehittämisessä monenkeskisen kehittämisen menetelmillä ja käytännöillä Monenkeskinen kehittäminen tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että kehitystyötä tehdään sekä verkostokokonaisuuden ja ”veturiyrityksen” että verkostossa toimivien yritysten näkökulmasta.

Syventävää lisätietoa

Julkaisuja - Systemics – Systemic investigations & innovations, Tapio Koivisto

Lisätietoa, julkaisuja

Toimintakäytäntöjen uudelleenmuotoilua ja yhteiskehittämistä käsitteleviä julkaisuja.

Kirjasto
Systemics – Systemic investigations & innovations - Tapio Koivisto, Tampere

Kerron mielelläni lisää

Tarvitsetteko tukea innovaatio- tai yhteiskehittämisprojektiin?

Ota yhteyttä