Sosiotekninen kehittäminen

Tuemme yrityksiä ja yhteisöjä teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita täydentävien organisatoristen ja toimintatavallisten uudistusten kehittämisessä ja innovoimisessa yhteiskehittämisen metodeilla.

Käytettävissä on usein teknologisia menetelmiä ja ratkaisuja (esimerkiksi suunnitteluautomaatti), joiden avulla olisi mandollista tehostaa yrityksen toimintaa merkittävästi. Uusien ratkaisujen täysimääräinen käyttöönotto voi olla kuitenkin vaikeaa perinteisten käytäntöjen ja ajattelumallien takia. Uusien teknologisten mandollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen vaatiikin usein myös perinteisten organisationaalisten toimintakäytäntöjen ja ajattelutapojen uudistamista ja innovointia. Tässä tapauksessa on tarpeen kehittää teknologisen järjestelmän kanssa samanaikaisesti myös toimintatapoja ja prosesseja.

Systemics tukee yrityksiä ja yhteisöjä teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita täydentävien organisatoristen ja toimintatavallisten innovaatioiden kehittämisessä yhteiskehittämisen metodeilla.

Yhteisinnovoinnin potentiaalisia kohdealueita

  • Suunnittelun digitalisointi ja automatisointi
  • Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto.
Julkaisuja - Systemics – Systemic investigations & innovations, Tapio Koivisto

Lisätietoa, julkaisuja

Toimintakäytäntöjen uudelleenmuotoilua ja yhteiskehittämistä käsitteleviä julkaisuja.

Kirjasto
Systemics – Systemic investigations & innovations - Tapio Koivisto, Tampere

Kerron mielelläni lisää

Tarvitsetteko tukea innovaatio- tai yhteiskehittämisprojektiin?

Ota yhteyttä