Strateginen innovointi

Tuemme strategiatyötä ja strategista innovointia yrityksissä, organisaatioissa ja yhteisöissä systemaattisilla, käytännön kehittämishankkeissa testatuilla menetelmillä ja metodeilla. Hyödynnämme strategiatyössä uusimpaan strategiatutkimukseen nojautuvia menetelmiä ja konsepteja.

Strategia viittaa valintoihin ja ratkaisuihin, jotka luovat perustan – ja jossain tapauksessa esteen – yrityksen toiminta- ja kilpailukyvyn kehitykselle pidemmällä tähtäimellä.

Erityisesti PK-yrityksissä strategia kehittyy tavallisesti kokemusperäisellä tavalla ilman tietoista, kokonaisvaltaista näkemystä vaihtoehtoisista mahdollisuuksista ja ratkaisuista. Yrityksissä ei usein ole välineitä ja osaamista, joiden avulla kyettäisiin kuvailemaan ja vertailemaan systemaattisesti vaihtoehtoisia strategisia ratkaisuja ja optioita.

Systemics tukee strategiatyötä ja strategista innovointia yrityksissä, organisaatioissa ja yhteisöissä systemaattisilla, käytännön kehittämishankkeissa testatuilla ja uudempaan strategiatutkimukseen nojaavilla menetelmillä ja metodeilla.

Syventävää lisätietoa

Julkaisuja - Systemics – Systemic investigations & innovations, Tapio Koivisto

Lisätietoa, julkaisuja

Toimintakäytäntöjen uudelleenmuotoilua ja yhteiskehittämistä käsitteleviä julkaisuja.

Kirjasto
Systemics – Systemic investigations & innovations - Tapio Koivisto, Tampere

Kerron mielelläni lisää

Tarvitsetteko tukea innovaatio- tai yhteiskehittämisprojektiin?

Ota yhteyttä