Konstruktiivinen johtamis- ja organisaatiotutkimus

Oheisessa julkaisussa esittelen konstruktiivisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen (KOJOOT) lähestymistapaa ja konseptia. Lähestymistapa on syntynyt sitä kautta, että olen peilannut omia kokemuksiani yleisempään sosiologiseen, konstruktiiviseen ja systeemiteoreettiseen keskusteluun. Julkaisussa on kyse tekstiluonnoksesta, johon tulee jatkossa vielä lisää sisältöä. Toivomukseni on, että kommentoit tekstiä esimerkiksi tämän sivun yhteydenottolomakkeen kautta.

Julkaisu(t) on PDF-muodossa.
Tutustu myös muihin julkaisuihin