Tee tästä nyt tolkkua

Kirjassa esitellään case-esimerkein miten suomalaiset yritykset kykenevät – tai eivät kykene − tekemään tolkkua toiminnastaan ja toimintaympäristöstään monimutkaisesta ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tapio Koivisto on kirjoittanut kirjaan muun muassa yhteenvetoartikkelin, jossa korostetaan uudenlaisten ajattelumallien, yrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja jaetun johtajuuden merkitystä.

Julkaisu(t) on PDF-muodossa.